GDPR

GDPR

Personuppgifter och GDPR

SthlmsMusikTeaters hantering av personuppgifter
SthlmsMusikTeater samlar in, tar emot eller på annat sätt behandlar personuppgifter. Det kan vara i samband vid ett köp eller att personer skriver upp sig till utskick av våra nyhetsbrev. Kompaniet innehar också kontaktuppgifter till personer som är verksamma vid skolor där personens yrkesroll behöver få information om vår verksamhet, exempelvis vid information om skolföreställningar. SthlmsMusikTeater behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter? 
I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev eller information om våra föreställningar till dig. Det kan också vara kontaktuppgifters som vi sökt upp om dig i din yrkesroll och som bedöms vara av berättigat intresse för att kommunicera vår verksamhet enligt vårt uppdrag. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos SthlmsMusikTeater.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra eller gallra.

Vem får ta del av dina personuppgifter? 
Endast administrativ personal anställda hos SthlmsMusikTeater tar del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som t ex hantering av utskick i form av bland annat nyhetsbrev och information om föreställningar. Personuppgifter lämnas aldrig ut utanför organisationen vare sig tredje part eller tredje land.

Hur länge sparas personuppgifter?
Personuppgifter kommer att sparas den tid du själv väljer att motta vårt nyhetsbrev, utskick av våra föreställningar och skolföreställningar.

Begäran att bli borttagen från register
Personer som är har sin kontaktuppgift inskriven i något av våra register kan alltid begära att bli struken från våra listor. Vid nyhetsbrev kan personen själv alltid avprenumerera genom att trycka på knappen där man avprenumerera sig, den brukar vara längst ner i nyhetsbrevet. Övrigt kan ni alltid kontakta vår personskyddsansvarig Jonas Nerbe för att begära att få sina kontaktuppgifter borttagna från våra register. 

Kontaktuppgifter

Jonas Nerbe

Tel.+4673-3223916

Mail. jonas.nerbe@gmail.com

Hemsida: sthlmsmusikteater.com